Modeling Rett Syndrome Using TALEN-Edited MECP2 Mutant Cynomolgus Monkeys

Yongchang Chen, Juehua Yu, Yuyu Niu, Dongdong Qin, Hailiang Liu, Gang Li, Yingzhou Hu, Jiaojian Wang, Yi Lu, Yu Kang, Yong Jiang, Kunhua Wu, Siguang Li, Jingkuan Wei, Jing He, Junbang Wang, Xiaojing Liu, Yuping Luo, Chenyang Si, Raoxian BaiKunshan Zhang, Jie Liu, Shaoyong Huang, Zhenzhen Chen, Shuang Wang, Xiaoying Chen, Xinhua Bao, Qingping Zhang, Fuxing Li, Rui Geng, Aibin Liang, Dinggang Shen, Tianzi Jiang, Xintian Hu, Yuanye Ma, Weizhi Ji, Yi Eve Sun

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

150 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Modeling Rett Syndrome Using TALEN-Edited MECP2 Mutant Cynomolgus Monkeys'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology